navigacija inštrukcije

inštrukcije > matematika > Kvader

Objavljeno: 22.2.2019

Kvader

Kvader je telo, ki je sestavljeno iz 12 stranic in ima vse stranice v enem oglišču med seboj pravokotne.

Skica kvadra:

kvader

Stranica $a$ predstavlja širino kvadra, stranica $b$ višino kvadra, stranica $c$ pa dolžino. Dimenzije lahko med seboj tudi zamenjujemo in se površina ali prostornina kvadra ne bo spremenila.

Prostornina kvadra

Prostornino kvadra izračunamopo enostavni enačbi: $$ V = a \cdot b \cdot c $$

Prostornino enostavno izračunamo tako, da pomnožimo dolžine stranic med seboj. Rezultat ima seveda enoto, ki pa je izražena v kubičnih centimetrih, decimetrih, metrih .... torej $cm^3$, $dm^3$, $m^3$, ...

Površina kvadra

Površino kvadra izračunamo tako, da seštejemo ploščine vseh ploskev, ki jih ta kvader ima. V osnovi ga sestavljajo 4 stene, tla in strop (za lažjo predstavo). Tla in strop imata enako ploščino in sicer (dolžina x širina). Stene pa so sestavljene iz 4 ploskev, dve po dolžini in dve po širini. Dolžinski ploskvi sta sestavljeni iz dolžine in višine, širinski ploskvi pa iz širine in višine.

Če vse skupaj postavimo v enačbo, dobimo: $$ P = 2ab + 2bc + 2ac $$

Telesna diagonala kvadra

Kvadru lahko določimo telesno diagonalo. Telesna diagonala je daljica, ki spaja dve nasprotni oglišči, ki ne ležita na isti ploskvi..

Določimo jo z enačbo: $$ D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Preberite še:

Potrebujete dodatne informacije? Pomagajo vam lahko inštruktorji matematike.

sortiranje
filter
počisti

Pri vas doma: Online: Spol: Avto:

Razvrsti po:
nalagam inštruktorje

Hitri kontakt

031 606 666


Inštruktor meseca

Inštruktor Sašo

inštruktor meseca

2 prejetih referenc

zvezda mesecazvezda mesecazvezda mesecazvezda mesecazvezda meseca

Lokacije

interaktiven zemljevid inštruktorjev
Poiščite mi inštruktorja

Inštruktorja poiščemo namesto vas

Da bi bil postopek iskanja vašega inštruktorja čim bolj učinkovit, vas prosimo za nekaj podatkov.

Zapri okno