navigacija inštrukcije

inštrukcije > kemija > Molska masa

Objavljeno: 22.2.2019

Molska masa

Pojasnjuje vam: Inštruktor Neveninštruktor Neven

Molska masa je kvocient med maso in množino snovi.

$$ M = \frac{m}{n} $$

$n$ predstavlja množino snovi, ki jo zapisujemo z enoto $mol$, $m$ predstavlja pa maso snovi, ki jo zapisujemo v gramih. Pri fiziki, se lahko uporablja tudi $kg$ in $kmol$, torej kilogram in kilomol.

Primer izračuna molske mase

Izračunajmo molsko maso vode. Ogledamo si molekulo vode ($H_2O$) in vidimo, da ima dva atoma vodika in en atom kisika. Pogledamo v periodni sistem in vidimo, da je atomska masa vodika enaka 1,01 g/mol in atomska masa kisika enaka 16,00 g/mol. Molska masa vode je torej enaka:

$M(H_2O) = 2 \cdot M(H) + 1 \cdot M(O) = 2 \cdot \: 1,01 g/mol + 16,00 \: g/mol = 18,01 \: g/mol$

Primer izračuna števila molekul

Izračunajmo koliko molekul se nahaja v enem gramu vode.

Zgoraj smo že izračunali molsko maso vode, ki jo bomo uporabili pri enačbi za izračun števila delcev

$$ N = n \cdot N_A $$

Število delcev je enako produktu molske mase in Avogadrovega števila, ki znaša $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$

Izračunajmo najprej množino snovi enega grama vode

$n = \frac{m}{M} = \frac{1\:g}{18,01 \: g/mol} = 0,056 \:mol$

Dobili smo množino snovi v enem gramu vode. Sedaj uporabimo samo še enačbo z Avogadrovim številom.

$N = n \cdot N_A = 0,056 \: mol \cdot 6,022 \cdot 10^{23} = 3,34 \cdot 10^{22} \:delcev$

Na spodnjem posnetku vam inštruktor Neven pojasni molsko maso.

Preberite še:

Potrebujete dodatne informacije? Pomagajo vam lahko inštruktorji kemije.

Razvrsti po:

nalagam inštruktorje

Hitri kontakt

031 606 666


Inštruktor meseca

Inštruktor Uroš

inštruktor meseca

4 prejetih referenc

zvezda mesecazvezda mesecazvezda mesecazvezda mesecazvezda meseca

Lokacije

interaktiven zemljevid inštruktorjev