navigacija inštrukcije

inštrukcije > kemija > Molska masa

Objavljeno: 22.2.2019

Molska masa

Pojasnjuje vam: Inštruktor Neveninštruktor Neven

Molska masa je kvocient med maso in množino snovi.

$$ M = \frac{m}{n} $$

$n$ predstavlja množino snovi, ki jo zapisujemo z enoto $mol$, $m$ predstavlja pa maso snovi, ki jo zapisujemo v gramih. Pri fiziki, se lahko uporablja tudi $kg$ in $kmol$, torej kilogram in kilomol.

Primer izračuna molske mase

Izračunajmo molsko maso vode. Ogledamo si molekulo vode ($H_2O$) in vidimo, da ima dva atoma vodika in en atom kisika. Pogledamo v periodni sistem in vidimo, da je atomska masa vodika enaka 1,01 g/mol in atomska masa kisika enaka 16,00 g/mol. Molska masa vode je torej enaka:

$M(H_2O) = 2 \cdot M(H) + 1 \cdot M(O) = 2 \cdot \: 1,01 g/mol + 16,00 \: g/mol = 18,01 \: g/mol$

Primer izračuna števila molekul

Izračunajmo koliko molekul se nahaja v enem gramu vode.

Zgoraj smo že izračunali molsko maso vode, ki jo bomo uporabili pri enačbi za izračun števila delcev

$$ N = n \cdot N_A $$

Število delcev je enako produktu molske mase in Avogadrovega števila, ki znaša $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$

Izračunajmo najprej množino snovi enega grama vode

$n = \frac{m}{M} = \frac{1\:g}{18,01 \: g/mol} = 0,056 \:mol$

Dobili smo množino snovi v enem gramu vode. Sedaj uporabimo samo še enačbo z Avogadrovim številom.

$N = n \cdot N_A = 0,056 \: mol \cdot 6,022 \cdot 10^{23} = 3,34 \cdot 10^{22} \:delcev$

Na spodnjem posnetku vam inštruktor Neven pojasni molsko maso.

Preberite še:

Potrebujete dodatne informacije? Pomagajo vam lahko inštruktorji kemije.

sortiranje
filter
počisti

Pri vas doma: Online: Spol: Avto:

Razvrsti po:
nalagam inštruktorje

Hitri kontakt

031 606 666


Inštruktor meseca

Inštruktorica Anja

inštruktor meseca

5 prejetih referenc

zvezda mesecazvezda mesecazvezda mesecazvezda mesecazvezda meseca

Lokacije

interaktiven zemljevid inštruktorjev
Poiščite mi inštruktorja

Inštruktorja poiščemo namesto vas

Da bi bil postopek iskanja vašega inštruktorja čim bolj učinkovit, vas prosimo za nekaj podatkov.

Zapri okno