×

Visual Basic za Aplikacije (VBA) je programski jezik, ki se uporablja za avtomatizacijo opravil v programski opremi Microsoft Excel. S pomočjo VBA lahko ustvarjamo makre, kratke programe, ki lahko avtomatizirajo rutinska opravila in izboljšajo delovni proces.

VBA se lahko uporablja za različne namene, kot so:

 • Avtomatizacija vnosnih podatkov
 • Ustvarjanje poročil
 • Izdelovanje grafikonov
 • Delo z vrsticami in stolpci
 • Delo s formulami

Ustvarjanje makra v VBA je preprosto, saj lahko uporabimo različne funkcije, ki so že vgrajene v Excel. Za začetek potrebujemo le urejevalnik VBA, ki ga lahko odpremo z Alt+F11.

Eden izmed najpogostejših primerov uporabe VBA je avtomatizacija vnosnih podatkov. Namesto, da ročno vnašamo podatke v delovni zvezek, lahko z VBA napišemo makro, ki bo sam avtomatsko vnašal podatke iz drugega dokumenta ali iz spleta.

Drug primer uporabe VBA je izdelava poročil. Ko imamo veliko podatkov v delovnem zvezku, lahko z VBA napišemo makro, ki bo samodejno izpisalo poročilo s potrebnimi podatki in ga shranilo v nov dokument.

VBA se lahko tudi uporablja za ustvarjanje grafikonov. S pomočjo VBA lahko avtomatiziramo proces ustvarjanja grafikonov, tako da makro samodejno izbere podatke iz delovnega zvezka in jih prikaže v grafikonu.

VBA se lahko uporablja tudi za delo z vrsticami in stolpci. Makro lahko avtomatizira proces brisanja nepotrebnih vrstic ali stolpcev, dodajanja novih vrstic ali stolpcev, ali pa preureja podatke v delovnem zvezku.

Delo z formulami je še ena možnost uporabe VBA. Makro lahko avtomatizira proces vnašanja formul v delovni zvezek, kar lahko prihrani veliko časa, če imamo veliko podatkov.

Na koncu, VBA je orodje, ki lahko izboljša delovni proces in prihrani veliko časa, ki ga porabimo za ročna opravila. Prav tako, lahko z njim ustvarimo zelo zahtevne projekte, ki jih sicer ne bi mogli izvesti samo z uporabo Excela.

Primer 1: Ustvarimo makro, ki bo pregledal celice v delovnem zvezku in vsako celico s številko preoblikoval v procente.

 1. Začnite z odpiranjem delovnega zvezka v Excelu in pritisnite Alt + F11, da odprete urejevalnik VBA.
 2. V urejevalniku desno kliknite na ime projekta v oknu Project Explorer na levi strani in izberite "Vstavi" in nato "Modul".
 3. V modulu vpišite naslednjo kodo:
Sub PretvoriVProcente()
Dim celica As Celica
For Each celica In ActiveSheet.UsedRange
If IsNumeric(celica) Then
celica.Value = celica.Value * 0.01
celica.NumberFormat = "0.00%"
End If
Next celica
End Sub
 1. Makro shranite tako, da kliknete File > Save ali pritisnete Ctrl + S
 2. Vrnite se v delovni zvezek in pritisnite Alt + F8, da odprete okno z makri.
 3. Izberite makro "PretvoriVProcente" in pritisnite Run.
 4. Makro bo pregledalo vsako celico v delovnem zvezku in če vsebuje številko, jo bo pretvorilo v procente in nastavilo format procentov (0.00%).

Primer 2: Ustvarimo makro, ki bo izračunal vsoto vseh celic v izbranem obsegu, ki vsebujejo številke. Makro bo nato v novo delovno list ustvaril tabelo, ki bo vsebovala vsoto izračunano za vsak stolpec v izbranem obsegu.

 1. Začnite z odpiranjem delovnega zvezka v Excelu in pritisnite Alt + F11, da odprete urejevalnik VBA.
 2. V urejevalniku desno kliknite na ime projekta v oknu Project Explorer na levi strani in izberite "Vstavi" in nato "Modul".
 3. V modulu vpišite naslednjo kodo:
Sub VsotaCelicPoStolpcih()
Dim obseg As Obseg
Set obseg = Application.InputBox("Izberite obseg celic, iz katerih želite izračunati vsoto:", Type:=8)
Dim i As Long, j As Long, vsota As Double
Dim novaLista As Worksheet
Set novaLista = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
novaLista.Name = "Vsota po stolpcih"
novaLista.Range("A1").Value = "Stolpec"
novaLista.Range("B1").Value = "Vsota"
For i = 1 To obseg.Columns.Count
vsota = 0
For j = 1 To obseg.Rows.Count
If IsNumeric(obseg.Cells(j, i)) Then
vsota = vsota + obseg.Cells(j, i)
End If
Next j
novaLista.Cells(i + 1, 1).Value = obseg.Cells(1, i).Value
novaLista.Cells(i + 1, 2).Value = vsota
Next i
End Sub
 1. Makro shranite tako, da kliknete File > Save ali pritisnete Ctrl + S
 2. Vrnite se v delovni zvezek in pritisnite Alt + F8, da odprete okno z makri.
 3. Izberite makro, ki ste ga ustvarili in pritisnite Run.
 4. Prikaže se okno za izbiro obsega celic. Izberite obseg celic, iz katerih želite izračunati vsoto in pritisnite OK.
 5. Makro bo ustvaril nov delovni list z imenom "Vsota po stolpcih" in v prvi vrstici tega lista bo ustvarilo dva stolpca z imenoma "Stolpec" in "Vsota".
 6. Makro bo potem pregledal vsako celico v izbranem obsegu in če vsebuje številko, jo bo seštel v vsoto za trenutni stolpec.
 7. Ko bo makro pregledal vse celice v izbranem obsegu, bo vstavilo vsoto za vsak stolpec v novo tabelo v novem delovnem listu.
 8. Za vsak stolpec v izbranem obsegu bo vstavil tudi ime stolpca v "Stolpec" stolpec v tabeli.

Ta makro vam bo pomagal avtomatizirati proces izračunavanja vsote vseh celic v izbranem obsegu, ki vsebujejo številke in prikazati rezultat v novo tabelo na novem delovnem listu. To lahko prihrani veliko časa in izboljša vaš delovni proces.

Prijavite se na online tečaj in dostopajte do vseh vsebin

Za samo 29,90 € prejmete:

 • Neomejen dostop do vseh tečajev znotraj skupine: MS Office za 3 mesece
 • Datoteke v obliki rešenih in nerešenih vaj
 • Videoposnetke z razlago posameznih vsebin
 • Dodaten 10% popust na udeležbo na kateremkoli webinarju ali seminarju.

Že imate dostop? Vpišite se tukaj.