×

Pogoji poslovanja

Splošno

GO tečaji so izobraževalni tečaji (v nadaljevanju: tečaji), ki jih organizira podjetje GO TEL d.o.o., Dunajska 129, 1000 - Ljubljana, ID za DDV: SI78600014 (v nadaljevanju: izvajalec).

Udeleženci tečaja (v nadaljevanju: udeleženci) so posamezniki ali podjetja, ki so se prijavili na tečaj in sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v programu.

Prijava na tečaj

Udeleženec se lahko prijavi na tečaj preko spleta ali telefonskega klica. Prijava ni obvezujoča dokler ni izvedeno plačilo. S izvedbo plačila je mesto na tečaju rezervirano in začnejo veljati vsi pogoji navedeni v tem sestavku.

Odpovedi in prestavitve terminov

Ob prijavi na tečaj, udeleženec dobi predračun z navedeno veljavnostjo. V kolikor poravna kotizacijo, je udeležba s tem potrjena.

Organizator lahko tečaj odpove brez razlogov. V tem primeru mora vrniti 100% plačanega zneska vsem udeležencem.

Odpoved udeležbe z že plačano kotizacijo:

Udeleženec ob plačilu takoj dobi dostop do online tečaja in kompletnega gradiva (videoposnetki, rešene naloge ipd.), zato vračilo celotnega zneska ni možno, razen glede na določila v ZVPot.

Prestavitev termina

Udeleženec lahko svoj termin prestavi glede na naslednje parametre:

Prestavitev webinar / seminar

Udeleženec lahko prestavi svojo prijavo iz seminarja na webinar v istem terminu brez doplačila. Prestavitev iz webinarja na seminar je možna ob doplačilu razlike v ceni med seminarjem in webinarjem na dan poslanega zahtevka.

Prestavitev znotraj posameznega termina / delna prestavitev

Delna prestavitev je možna le na več-dnevnih tečajih. V kolikor želi udeleženec biti udeležen na delu (dnevu) termina, ki ni v okviru osnovnega izbranega in plačanega / naročenega termina in na osnovnem terminu ni bil v celoti prisoten, lahko doplača 20,00 € + DDV in je udeležen na enem (ne več) dnevu izven osnovnega termina.

Cena

Cena tečaja je določena z algoritmom vezanim na prosta mesta na terminu. Manj kot je prostih mest, višja je cena. Praviloma je cena najnižja, če je do termina še več kot mesec dni. Vse cene vključujejo DDV ali pa je doplačilo DDV nedvoumno označeno (za registrirana podjetja). Ob drugi prijavi udeležencu pripada 10% popust ob tretji in vsaki naslednji pa 20% popust. V kolikor je udeleženec registriran na spletni strani, bo ta popust že prikazan. V primeru udeležbe na webinarju ali seminarju, prejme udeleženec brezplačen 3-mesečni dostop do online tečaja. Online tečaj je mogoče kupiti tudi ločeno.

Darilni bon

Udeleženec se lahko prijavi na tečaj, ga plača in v enem delovnem dnevu sporoči, da želi tečaj kupiti za nekoga drugega. Plačnik tečaja mora sporočiti email, ime in priimek od udeleženca za katerega bo darilni bon veljal. Plačniku tečaja bomo v dveh delovnih dneh po zahtevi pripravili darilni bon.

Darilni bon ni zamenljiv za gotovino in zanj ni možno vračilo razen v skladu z ZVPot.

Lokacija

GO tečaji se odvijajo:

Lokacija izvedbe posameznega termina je jasno navedena na prijavnem okvirčku ob prijavi na termin in je vsebovana v navodilih, ki jih udeleženec prejme pred udeležbo na terminu in takoj po izvedenem plačilu.

Potek

Na tečaju lahko sodeluje vsak, ki se je prek prijavnega obrazca prijavil na tečaj ter sprejel pravila in pogoje sodelovanja na tečaju in izvedel plačilo. Odlog plačila je možen samo za proračunske uporabnike preko naročilnice, ki to ob prijavi navedejo z ustreznim izborom.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane podatke od udeleženca:

Webinar

Webinar pomeni, da je udeleženec udeležen preko Zoom. Dela na svoji strojni in programski opremi. Izvajalec bo udeležencu posredoval vsa potrebna navodila za kvalitetno izvedbo, odgovornost udeleženca pa je, da ta navodila upošteva.

Seminar

Seminar pomeni, da je udeleženec udeležen v računalniški učilnici na naslovu in v prostorih izvajalca. Izvajalec poskrbi za vso potrebno strojno in programsko opremo za nemoteno izvedbo.

Online tečaj

Pri online tečaju gre za gradivo. Videposnetki, rešene in nerešene naloge, interaktivne vaje in podobno. Nekatera poglavja so brezplačna, da jih udeleženec lahko preizkusi. Dostop do online tečaja je časovno omejen. Čas omejitve je pregledno izpisan v navigacijskem zavihku "Moji tečaji".

Vsak udeleženec tečaja prejme dostop do online gradiva za vsebine iz tečaja, ki se ga je udeležil iz celotne skupine. To pomeni, da če je npr. na tečaju Excel, prejme dostop do celotnega Office paketa. Po preteku določenega časovnega obdobja, se vsebine zaklenejo in jih je možno ponovno odkleniti z nakupom online tečaja.

Dolžnosti tečajnika

Tečajnik bo:

V primeru škode je udeleženec dolžan nastalo škodo povrniti.

Dolžnosti organizatorja

Organizator bo:

Udeleženec se bo vzdržal kakršnega koli delovanja, ki bi škodilo ugledu in dobremu imenu organizatorja.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti (ne finančne, ne vsebinske, ne kakršnekoli druge) za izdelke izdelane tekom izobraževanja. Udeleženec odgovarja za kakšrnekoli morebitne (sicer nenujne) stroške, ki bi lahko nastali zaradi uporabe orodij ali vsebin na tečaju. Konkretno: v kolikor udeleženec izdela oglase na tečaju na svojem računu in se ti oglasi izvajajo, organizator ne odgovarja za nastale stroške do Google ali Facebook ali drugih. V kolikor se udeleženec naroči na Office ali Adobe ali Autodesk (AutoCAD) ali katerekoli druge naročniške pakete, organizator ne krije nastalih stroškov. Organizator ne odgovarja za vsebine izdelane tekom tečaja, če te vsebine niso na računih ali spletnih straneh v lasti organizatorja.

Varstvo podatkov

Organizator pri izvajanju delavnice obdeluje osebne podatke udeležencev, ki mu jih ti posredujejo.
Organizator vse osebne podatke varuje in obdeluje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Organizator osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam.
Organizator si pridržuje pravico spremljanja delovanja in aktivnosti udeležencev ter pripravljanja člankov o njihovem delovanju v programu. Organizator ne bo javno objavljal podatkov ali informacij, ki so poslovna skrivnost.

Podatke pridobljene s prijavo hranimo 36 mesecev.

Avtorske in materialne pravice

Izvajalec in avtor (udeleženec ali predavatelj) se dogovorita za izključni ter časovno in prostorsko neomejen prenos materialnih avtorskih pravic na avtorskem delu, z avtorja na izvajalca.

Prenos materialnih avtorskih pravic zajema vse materialne avtorske pravice, opredeljene v 22. členu ZASP v celoti, in sicer pravico reproduciranja, pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videoigrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiofuznega oddajanja, pravico radiofuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiofuznega oddajanja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave, pravico avdiovizualne priredbe, pravico distribuiranja, pravico monetizacije in pravico dajanja v najem.

Avtor na avtorskem delu obdrži moralne avtorske pravice.

Avtor izrecno in brezpogojno dovoljuje izvajalcu, da materialne avtorske pravice, ki jih pridobi z udeležbo na tečaju, prenaša naprej na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos moral avtorju izplačati kakršnokoli dodatno plačilo.

Končne določbe

V primeru kršitev teh pravil bo organizator udeleženca opozoril ter mu postavil rok za prenehanje ali odpravo kršitve. V kolikor bo udeleženec s kršitvami nadaljeval, ga lahko organizator izloči iz tečaja brez vrnitve sorazmernega deleža.

Udeleženci tečaja z oddajo prijave potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili ter da do organizatorja ne bodo imeli nikakršnih zahtevkov. V kolikor ni v posameznih pogodbah z udeleženci dogovorjeno drugače, organizator nima nobenih pravic na produktih ali storitvah udeležencev, ustvarjenih v sklopu delavnice. Organizator pa si pridržuje pravico pri komuniciranju z javnostjo izpostaviti, da je bil tak produkt ali storitev udeležencev ustvarjen v sklopu tečaja.

Prijava na tečaj ter sprejem pogojev sodelovanja v programu ne štejeta kot pogodba o zaposlitvi ali kot povabilo k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Udeleženec se za sodelovanje v programu odloči prostovoljno in s tem ne opravlja nobene vrste dela za organizatorja.

Pravila in pogoji sodelovanja v programu veljajo od 5. marca 2015 dalje. Organizator lahko spreminja pogoje in pravila ter se obvezuje, da bo v tem primeru na ustrezen način obvestil udeležence.

Nudimo tudi

individualni tečaj

Individualne ure

tečaj za podjetja
<

Tečaji za podjetja

Izobraževanja po meri za podjetja

Nudimo tečaje in ostale vsebine za podjetja povsod po Sloveniji. Tečaj lahko poteka pri nas ali na vaši lokaciji in na vaši ali naši opremi. Razpolagamo z mobilno računalniško učilnico (10 prenosnikov, prenosni projektor in platno), tako da vam ni potrebno skrbeti za nič.

V tečajih je vključeno:

 • Izvedba tečaja s strani strokovno usposobljenega predavatelja,
 • asistent na delavnicah za skupine večje od 6 udeležencev,
 • gradivo za vsakega tečajnika,
 • časovno neomejen dostop do online izobraževalega programa,
 • Preverjanje znanja ob zaključku usposabljanja (po želji),
 • meritev zadovoljstva udeležencev (po želji).

Za pripravo vam najugodnejše ponudbe potrebujemo:

 • Okvirno število udeležencev,
 • število skupin,
 • lokacijo izvedbe (v naših ali vaših prostorih),
 • ali želite asistenta poleg predavatelja,
 • ali potrebujete računalniško opremo.

Pošljite nam povpraševanje na tecaji@go-tel.si in poslali vam bomo ponudbo!

online tečaj
<

Online tečaji

Online tečaji

Tečaja se lahko udeležite kar iz domačega naslonjača.

Nudimo vam več opcij:

 • Udeležba preko videokonference.
 • Elektronske vsebine (audio, video gradiva)

Cenik online tečajev:

 • Excel elektronska gradiva + priročnik, 59 €
 • Izdelava spletnih strani - elektronske vsebine, 49 €
 • Spletni marketing - elektronske vsebine, 49 €
 • Priročnik za programiranje v C, 20 €

Na online tečaj se prijavite kar preko obrazca na posamezni podstrani. Na email boste prejeli predračun in po plačilu dobili podatke za dostop.

Princip delovanja online tečaja:

 • Tečaj je razdeljen na več poglavij, kjer je vsako poglavje samostojna celota.
 • Vsako poglavje vsebuje 5-25 minut dolg videoposnetek, kjer predavatelj pojasni vsebino trenutnega poglavja
 • Po videu sledi vaja, kjer uporabnik lahko prenese datoteko z vajo ali kako drugače ponovi vsebino tekočega poglavja.
 • Na voljo so tudi kratka pisna pojasnila vsebin iz tekočega poglavja in pri nekaterih online tečajih (npr. Excel) tudi priročnik v pdf obliki.