×
Excel, Word, PowerPoint
Digitalni marketing
WordPress, HTML in CSS
Photoshop, Illustrator
Programiranje (C, Python)

Pogoji poslovanja

Splošno

GO tečaji so izobraževalni tečaji (v nadaljevanju: tečaji), ki jih organizira podjetje GO TEL d.o.o., Dunajska 129, 1000 - Ljubljana, ID za DDV: SI78600014 (v nadaljevanju: izvajalec).

Udeleženci tečaja (v nadaljevanju: udeleženci) so posamezniki ali podjetja, ki so se prijavili na tečaj in sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v programu.

Prijava na tečaj

Udeleženec se lahko prijavi na tečaj preko spleta ali telefonskega klica. Prijava ni obvezujoča dokler ni izvedeno plačilo. S izvedbo plačila je mesto na tečaju rezervirano in začnejo veljati vsi pogoji navedeni v tem sestavku.

Odpovedi in prestavitve terminov

Ob prijavi na tečaj, udeleženec dobi predračun z navedeno veljavnostjo. V kolikor poravna kotizacijo, je udeležba s tem potrjena.

Organizator lahko tečaj odpove brez razlogov. V tem primeru mora vrniti 100% plačanega zneska vsem udeležencem.

Odpoved udeležbe z že plačano kotizacijo:

Prestavitev termina

Udeleženec lahko svoj termin prestavi glede na naslednje parametre:

Prestavitev webinar / seminar

Udeleženec lahko prestavi svojo prijavo iz seminarja na webinar v istem terminu brez doplačila. Prestavitev iz webinarja na seminar je možna ob doplačilu razlike v ceni med seminarjem in weinarjem na dan poslanega zahtevka.

Cena

Cena tečaja je določena z algoritmom vezanim na prosta mesta na terminu. Manj kot je prostih mest, višja je cena. Praviloma je cena najnižja, če je do termina še več kot mesec dni. Vse cene vključujejo DDV, razen če je cena posebej razčlenjena na ceno brez in z DDV.

Lokacija

GO tečaji se odvijajo na:

Lokacija izvedbe posameznega termina je jasno navedena na prijavnem okvirčku ob prijavi na termin in je vsebovana v navodilih, ki jih udeleženec prejme pred udeležbo na terminu in takoj po izvedenem plačilu.

Potek

Na tečaju lahko sodeluje vsak, ki se je prek prijavnega obrazca ali telefonskega klica prijavil na tečaj ter sprejel pravila in pogoje sodelovanja na tečaju in izvedel plačilo. Odlog plačila je možen samo za proračunske uporabnike.

Prijava mora biti oddana do izteka roka za prijavo ter vsebovati vse zahtevane podatke od udeleženca:

V kolikor se tečajnik ponovno udeleži kateregakoli tečaja, mu pripada 10% popust na trenutno objavljeno ceno, za vsakega naslednjega pa 20% popusta na trenutno objavljeno ceno.

Podatki morajo biti točni. Izvedba tečaja je omejena na največ 12 udeležencev. Tolmačenja in pojasnila k določbam in pravilom daje izvajalec, njegove odločitve so dokončne in na njih ni mogoča pritožba.

Dolžnosti tečajnika

Tečajnik bo:

V primeru škode je udeleženec dolžan nastalo škodo povrniti.

Dolžnosti organizatorja

Organizator bo:

Udeleženec se bo vzdržal kakršnega koli delovanja, ki bi škodilo ugledu in dobremu imenu organizatorja.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti (ne finančne, ne vsebinske, ne kakršnekoli druge) za izdelke izdelane tekom izobraževanja. Udeleženec odgovarja za kakšrnekoli morebitne (sicer nenujne) stroške, ki bi lahko nastali zaradi uporabe orodij ali vsebin na tečaju. Konkretno: v kolikor udeleženec izdela oglase na tečaju na svojem računu in se ti oglasi izvajajo, organizator ne odgovarja za nastale stroške do Google ali Facebook ali drugih. V kolikor se udeleženec naroči na Office ali Adobe ali Autodesk (AutoCAD) ali katerekoli druge naročniške pakete, organizator ne krije nastalih stroškov. Organizator ne odgovarja za vsebine izdelane tekom tečaja, če te vsebine niso na računih ali spletnih straneh v lasti organizatorja.

Varstvo podatkov

Organizator pri izvajanju delavnice obdeluje osebne podatke udeležencev, ki mu jih ti posredujejo.
Organizator vse osebne podatke varuje in obdeluje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Organizator osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam.
Organizator si pridržuje pravico spremljanja delovanja in aktivnosti udeležencev ter pripravljanja člankov o njihovem delovanju v programu. Organizator ne bo javno objavljal podatkov ali informacij, ki so poslovna skrivnost.

Podatke pridobljene s prijavo hranimo 36 mesecev.

Končne določbe

V primeru kršitev teh pravil bo organizator udeleženca opozoril ter mu postavil rok za prenehanje ali odpravo kršitve. V kolikor bo udeleženec s kršitvami nadaljeval, ga lahko organizator izloči iz tečaja brez vrnitve sorazmernega deleža.

Udeleženci tečaja z oddajo prijave potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili ter da do organizatorja ne bodo imeli nikakršnih zahtevkov. V kolikor ni v posameznih pogodbah z udeleženci dogovorjeno drugače, organizator nima nobenih pravic na produktih ali storitvah udeležencev, ustvarjenih v sklopu delavnice. Organizator pa si pridržuje pravico pri komuniciranju z javnostjo izpostaviti, da je bil tak produkt ali storitev udeležencev ustvarjen v sklopu tečaja.

Prijava na tečaj ter sprejem pogojev sodelovanja v programu ne štejeta kot pogodba o zaposlitvi ali kot povabilo k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Udeleženec se za sodelovanje v programu odloči prostovoljno in s tem ne opravlja nobene vrste dela za organizatorja.

Pravila in pogoji sodelovanja v programu veljajo od 5. marca 2015 dalje. Organizator lahko spreminja pogoje in pravila ter se obvezuje, da bo v tem primeru na ustrezen način obvestil udeležence.

Goran Grašič
direktor

Nudimo tudi

individualni tečaj

Individualne ure

tečaj za podjetja
<

Tečaji za podjetja

Izobraževanja po meri za podjetja

Nudimo tečaje in ostale vsebine za podjetja povsod po Sloveniji. Tečaj lahko poteka pri nas ali na vaši lokaciji in na vaši ali naši opremi. Razpolagamo z mobilno računalniško učilnico (10 prenosnikov, prenosni projektor in platno), tako da vam ni potrebno skrbeti za nič.

V tečajih je vključeno:

 • Izvedba tečaja s strani strokovno usposobljenega predavatelja,
 • asistent na delavnicah za skupine večje od 6 udeležencev,
 • gradivo za vsakega tečajnika,
 • časovno neomejen dostop do online izobraževalega programa,
 • Preverjanje znanja ob zaključku usposabljanja (po želji),
 • meritev zadovoljstva udeležencev (po želji).

Za pripravo vam najugodnejše ponudbe potrebujemo:

 • Okvirno število udeležencev,
 • število skupin,
 • lokacijo izvedbe (v naših ali vaših prostorih),
 • ali želite asistenta poleg predavatelja,
 • ali potrebujete računalniško opremo.

Pošljite nam povpraševanje na tecaji@go-tel.si in poslali vam bomo ponudbo!

online tečaj
<

Online tečaji

Online tečaji

Tečaja se lahko udeležite kar iz domačega naslonjača.

Nudimo vam več opcij:

 • Udeležba preko videokonference.
 • Elektronske vsebine (audio, video gradiva)

Cenik online tečajev:

 • Excel elektronska gradiva + priročnik, 59 €
 • Izdelava spletnih strani - elektronske vsebine, 49 €
 • Spletni marketing - elektronske vsebine, 49 €
 • Priročnik za programiranje v C, 20 €

Na online tečaj se prijavite kar preko obrazca na posamezni podstrani. Na email boste prejeli predračun in po plačilu dobili podatke za dostop.

Princip delovanja online tečaja:

 • Tečaj je razdeljen na več poglavij, kjer je vsako poglavje samostojna celota.
 • Vsako poglavje vsebuje 5-25 minut dolg videoposnetek, kjer predavatelj pojasni vsebino trenutnega poglavja
 • Po videu sledi vaja, kjer uporabnik lahko prenese datoteko z vajo ali kako drugače ponovi vsebino tekočega poglavja.
 • Na voljo so tudi kratka pisna pojasnila vsebin iz tekočega poglavja in pri nekaterih online tečajih (npr. Excel) tudi priročnik v pdf obliki.