×
MS Office
Digitalni marketing
Grafika
Izdelava spletnih strani
Programiranje

Vrtilne tabele

Naloga za reševanje

Exercise

Video navodila za reševanje naloge:


Naloga za reševanje + vlookup

Video navodila za reševanje daljše naloge:


Dodatna razlaga:

Do sedaj smo imeli v excelovih tabelah razvrščene podatke po vrsticah in stolpcih. Velikokrat se nam dogaja, da lahko te tabele postanejo prevelike in nepregledne. Da bi lahko izluščili določene podatke iz večjih tabel, uporabimo vrtilne tabele.

Oglejmo si primer, kjer imamo tabelo z več kot 10.000 vnosi. Pregledovanje takšnih tabel in izločevanje želenih informacij lahko postane precej zamudno.


Pretvorimo to tabelo v vrtilno tabelo. To naredimo tako, da se pomaknemo na zavihek "Vstavljanje" in kliknemo na "Vrtilna tabela".


Excel nas vpraša za vsebino iz katere želimo narediti vrtilno tabelo. V našem primeru označimo celotno tabelo od stolpca A do I. Bolj pregledno je, če tabelo dodamo na nov delovni list. Pri: "Izberite mesto, kamor želite shraniti poročilo vrtilne tabele" izberemo: "Na nov delovni list."


Na novem delovnem listu se nam odpre vrtilna tabela z zavihkom na desni strani, kjer to tabelo upravljamo. V zgornjem delu tega zavihka so naslovi stolpcev tabele od koder smo podatke uvozili. Te stolpce sedaj lahko razvrščamo v 4 prazna polja spodaj.


Filter poročila: V filter vstavimo stolpec, če želimo izbrati samo določene vnose iz osnovne tabele. Na vrtilni tabeli se nam levo zgoraj pojavi obrazec kjer te vrednosti filtriramo.


Oznake vrstic: V oznake vrstic vstavimo podatke, ki se nam bodo kazali v vrsticah.


Oznake stolpcev: V oznake stolpcev vstavimo podatke, ki se nam bodo kazali v stolpcih.


Vrednosti: Sedaj moramo dodati še vrednosti, ki jih želimo analizirati, torej vsebino. V našem primeru nas lahko zanima vsota dobička po artiklih. Ta podatek dobimo tako, da prenesemo "Dobiček" v "Vrednosti".


Vsoto lahko spremenimo v drugačen izračun tako da kliknemo na polje na katerega kaže rdeča puščica. in izberemo "Nastavitve polja vrednosti". V dialogu nato izberemo drugačen način izračuna.


Nato lahko nastavimo, da se plače izpisujejo v evrih na dve decimalni mesti. To storimo tako, da izberemo "Oblika zapisa števil".


Nato izberemo kategorijo "Računovodsko" in ustrezen zapis valute.


Vse vrednosti so sedaj prikazane v evrih.


V kolikor spreminjamo podatke v osnovni tabeli iz katerega se črpajo podatki v vrtilno tabelo, je potrebno vrtilno tabelo osvežiti, saj se ta ne osvežuje avtomatsko. V naslovnem traku izberemo zavihek "Možnosti", "Osveži" in "Osveži vse".

Katere podatke smo vstavili v polje 'Stolpci'?

[#122]

S katerim ukazom dosežemo, da se datumi grupirajo kot kaže slika?

[#123]

Nadaljuj >

Naslednje poglavje >>