navigacija inštrukcije

inštrukcije > fizika > Vzgon

Objavljeno: 22.2.2019

Vzgon

Vzgon je sila, ki deluje na potopljeno telo v mirujoči tekočini. Sila vzgona kaže v nasproti smeri od sile teže in je po Arhimedovem zakonu enaka teži izpodrinjene tekočine.

Slika

vzgon

Enačba

$$F_{vzg} = \rho V g$$

Sila vzgona je enaka produktu gostote izpodrinjene tekočine ($\rho$), volumna izpodrinjene tekočine ($V$) in težnostnega pospeška ($g$).

Pomembno je, da pri uporabi te enačbe vnesemo gostoto ($\rho$) izpodrinjenetekočine (npr.: vode) in volumen izpodrinjene tekočine. Če je npr. čoln potopljen samo so polovice, upoštevamo pri izračunu sile vzgona samo potopljeni del.

Primer 1

Silo vzgona izračunamo po enačbi:

$F_{vzg} = \rho V g$

Gostoto zraka imamo, težnostni pospešek ($g$) imamo, potrebujemo samo še volumen, ki ga dobimo iz radija.

$V = \frac{4 \pi r^3}{3}$

$V = \frac{4 \pi (0,15\:m)^3}{3}$

$V = 0,014 m^3$

$F_{vzg} = 1 \frac{kg}{m^3}\cdot0,014 \:m^3 \cdot 9,81 \frac{m}{s^2}$

$F_{vzg} =0,14 N$

Primer 2

Ledena gora bo v ravnovesju, ko bo sila teže enaka sili vzgona.

$F_{vzg} = F_g$

$F_{vzg} = \rho_{slane \: vode} \cdot V_{izpodrinjene \: tekočine} \cdot g$

$F_g = \rho_{ledu} \cdot V_{ledu} \cdot g$

Enačbi izenačimo

$\rho_{slane \: vode} \cdot V_{izpodrinjene \: tekočine} \cdot g = \rho_{ledu} \cdot V_{ledu} \cdot g$

$g$ se pokrajša.

Ostane:

$\rho_{slane \: vode} \cdot V_{izpodrinjene \: tekočine} = \rho_{ledu} \cdot V_{ledu}$

Izrazimo volumen dela, ki štrli iz vode: $V_x = V_{ledu} - V_{izpodrinjene \: tekočine}$

Izrazimo $V_{izpodrinjene \: tekočine}$ in ga vstavimo v zgornjo enačbo:

$\rho_{sl.vode} \cdot (V_{ledu} - V_{x}) = \rho_{ledu} \cdot V_{ledu}$

Pomnožimo med seboj in izrazimo $\frac{V_x}{V_{ledu}}$

Dobimo:
$\frac{V_x}{V_{ledu}} = \frac{\rho_{sl.vode} - \rho_{ledu}}{\rho_{sl.vode}} = 10,74$%

Iz vode torej štrli dobrih 10 odstotkov ledene gore.

Preberite še:

Potrebujete dodatne informacije? Pomagajo vam lahko inštruktorji fizike.

sortiranje
filter
počisti

Pri vas doma: Online: Spol: Avto:

Razvrsti po:
nalagam inštruktorje

Hitri kontakt

031 606 666


Inštruktor meseca

Inštruktorica Kristina

inštruktor meseca

6 prejetih referenc

zvezda mesecazvezda mesecazvezda mesecazvezda mesecazvezda meseca

Lokacije

interaktiven zemljevid inštruktorjev
Poiščite mi inštruktorja

Inštruktorja poiščemo namesto vas

Da bi bil postopek iskanja vašega inštruktorja čim bolj učinkovit, vas prosimo za nekaj podatkov.

Zapri okno