navigacija inštrukcije

inštrukcije > fizika > Tlak

Objavljeno: 22.2.2019

Tlak

Tlak ali pritísk je kot fizikalna intenzivna količina razmerje med velikostjo ploskovno porazdeljene sile ($F$) in površino ploskve ($S$), na katero ta sila prijemlje.

$p = \frac{F}{S}$

Tlak lahko izračunamo tudi kot produkt gostote ($\rho$), težnostnega pospeška ($g$) in razlike v višini ($h$).

$p = \rho g h$

Za tlak poznamo več enot. Osnovna enota je Pascal ($Pa$), ki je enak tlaku enega Newtona na kvadratni meter ($1 Pa = 1 \frac{N}{m^2}$. Poznamo tudi enoto bar, ki je enaka 105 Pascalov (100.000). 1 bar je približno enak zračnemu tlaku (normalen zračen tlak = 1,013 bar).

Slika

tlak

Enačbe

$$p = \frac{F}{S}$$ $$p = \rho g h$$

Primer 1

Najprej pretvorimo zračni tlak iz milibarov v Pascale. 1 bar = 105 Pa.
To pomeni, da je 1 mbar = 100 Pa oz. 1013 mbar = 101300 Pa.
Pretvorimo 1 cm2 v m2, kar znese
1 cm2 = 10-4 m2

Obrnemo enačbo za tlak
$p = \frac{F}{S}$
$F = p \cdot S$
$F = 101300 Pa \cdot 10^{-4} m^2 = 10,13 N$

Na kvadratni centimeter deluje zrak s silo 10,13 N.

Primer 2

Najprej pretvorimo kvadratne milimetre v kvadratne metre.
1 mm2 = 10-6 m2

Upoštevamo, da je gostota morja 1027 kg/m3

$p = \rho g h$

$p = 1027 \frac{kg}{m^3} \cdot 9,81 \frac{m}{s^2} \cdot 4700 m = 47.351.889 Pa$

Nato iz tega tlaka izračunamo silo kot v prejšnji nalogi.

$F = p S = 47351889 Pa \cdot 10^{-6} m^2= 47,35 N$

Preberite še:

Potrebujete dodatne informacije? Pomagajo vam lahko inštruktorji fizike.

Razvrsti po:

nalagam inštruktorje

Hitri kontakt

031 606 666


Inštruktor meseca

Inštruktor Uroš

inštruktor meseca

4 prejetih referenc

zvezda mesecazvezda mesecazvezda mesecazvezda mesecazvezda meseca

Lokacije

interaktiven zemljevid inštruktorjev