×
MS Office
Digitalni marketing
Grafika
Izdelava spletnih strani
Programiranje

Osnove

Spletne strani bomo izdelovali v jeziku HTML, osnova vseh spletnih strani. Da bi lahko izdelali spletno stran, si najprej namestite urejevalnik teksta. To je lahko Notepad++, Visual Studio Code ali Sublime Text. Gre za odprtokodne programe, ki vam bodo olajšali pisanje kode za spletno stran.

V katerem koli od zgornjih programov ustvarite novo datoteko in jo shranite kot index.html (lahko tudi z drugim imenom, važna je končnica .html). Če datoteko pogledate v raziskovalcu, boste videli, da jo lahko odprete v brskalniku (chrome, firefox, edge, ... ). 

Princip kodiranja bo sledeč: v datoteko napišemo kodo, jo shranimo, odpremo brskalnik in spletno stran osvežimo. Prikazala se bo spletna stran glede na našo kodo.

Zapišimo nekaj vrstic kode v našo datoteko index.html:

<html>
<head>
<title>Naslovna vrstica brskalnika.</title>
</head>

<body>
Besedilo tega elementa se pojavi v brskalniku.

<!-- To besedilo se ne pokaže v brskalniku -->
</body>
</html>

Tu vidimo tako imenovano izvorno kodo (angl. source code) dokumenta. To je besedilo, ki ni namenjeno neposrednemu branju, ampak branju prek brskalnika. Če ta dokument naložimo v brskalnik, dobimo besedilo, kot ga vidimo na sliki spodaj:

osnovna HTML stran

Prva stvar, ki jo opazimo, ko naložimo stran v brskalnik, je, da se v oknu pokaže zelo malo tistega besedila, ki ga vidimo v izvornem dokumentu. Besedilo, ki ga ne vidimo, služi kot navodilo brskalniku, na kakšen način naj prikaže posamezne dele dokumenta. To je tudi vse, kar jezik HTML zna. Z njim ne moremo pisati programov, ker to ni programski jezik. HTML je označevalni jezik (angl. markup language). Z njim lahko označujemo posamezne dele besedila, za katere želimo, da se prikažejo na poseben način: kot pomembno ali poudarjeno besedilo, kot naslov ali podnaslov, kot levo, desno ali središčno uravnano besedilo, besedilo urejeno v tabelo, itd.

S katero končnico shranimo dokument, ki ga klahko odpremo v brskalniku kot spletno stran?

[#124]
Naslednje poglavje >>