×
MS Office
Digitalni marketing
Grafika
Izdelava spletnih strani
Programiranje

Online tečaji > MS Office > Excel napredni > Logične funkcije > Dodatne funkcije

Naloga za reševanje

Rešena naloga

Exercise

Oglejte si video navodila za reševanje naloge:


Dodatna razlaga:

Datum in čas se zapisujeta kot števili. Pri vpisu datuma kot ločilo uporabimo piko ali poševnico (dd. mm. yyyy – dan, mesec, leto). Pomembno si je zapomniti, da se za letnico ne pišejo znaki. Datum se zapisuje kot celo število, ki označuje čas, ki je minil od 1. januarja 1900.

Število 5, nam tako lahko predstavlja tudi datum 5.1.1900. Kot ločilo za vpis časa uporabljamo dvopičje (hh:mm:ss – ura, minuta, sekunda). Čas se zapisuje kot delež števila 1, kjer 1 predstavlja 24 ur. Če imamo npr vneseno število 0,4, nam to v časovni obliki predstavlja čas: 09:36.

Bližnjice:

  • Ctrl + Shift + ; -> Vnos trenutnega datuma
  • Ctrl + Shift + : -> Vnos trenutnega časa

Besedilo je vse tisto, kar aplikacija ne prepozna kot število, datum ali čas. Poravnava se na levo. V primeru, da besedilo presega velikost celice in je celica zraven že zapolnjena, bo viden le del besedila, ki gre v celico. Celotno vsebino celice lahko vidimo v vnosni vrstici za formule.

Funkcija DATE

Če imamo v poljih na voljo dneve, mesece in leta v ločenih stolpcih in jih želimo pretvoriti v datumsko obliko, uporabimo funkcijo DATE.

Oglejmo si primer:

V stolpcu D želimo torej izpisati datum v Excelovi datumski obliki. Prvi stolpec, bi nam torej moral izpisati 12. maj 2010. V ta namen uporabimo funkcijo DATE.

Kot argumente vnesemo leto, mesec in dan v vsakem stolpcu in dobimo število. V našem primeru je to 40310, kar je točno število dni med datumoma 1.1.1900 in 12.5.2010.


Po vnosu formule, moramo celico oblikovati kot datum in dobimo rezultat.


Funkcije DAY, MONTH, YEAR

Včasih želimo pa obratno pot, torej da iz datuma (št. dni po 1.1.1900), dobimo leto, mesec ali dan v mesecu:

  • Funkcija YEAR sprejme samo en parameter in to je število, ki je predstavljeno kot datum. Rezultat funkcije je leto v katerem se ta datum nahaja.
  • Funkcija MONTH enako sprejme kot parameter datum (št dni od 1.1.1900) in kot rezultat vrne mesec v katerem se ta datum nahaja.
  • Funkcija DAY vrne pa dan v mesecu v katerem se je ta datum nahajal.

Funkcija YEARFRAC

Kadar želimo dobiti delež leta med dvema datumoma, uporabimo YEARFRAC. Funkcija je predstavljena kot »fraction of the year«, oziroma del leta. Najbolj koristna je pri določanju starosti.

Oglejmo si primer:

Da bi izračunali starost, uporabimo funkcijo YEARFRAC.

Za začetni datum vnesemo dan rojstva. Za končni datum vnesemo pa funkcijo in sicer TODAY(). Tokrat smo prvič uporabili gnezdenje funkcije, torej funkcijo znotraj funkcije. Funkcija TODAY nam vrne današnji datum oziroma datum našega sistema (računalnika). Če bomo našo tabelo odprli čez nekaj let, bo rezultat še vedno pravilen, saj bo uporabljena takratna vrednost datuma. Za osnovo uporabimo pa število glede na število dni v letu. Včasih so leta predstavljena kot 360 dni in meseci kot 30 dni zaradi lažjih izračunov. Če želimo dejanska leta z vključenimi prestopnimi leti in februarji z 28 dnevi, uporabimo pri tem argumentu število 1.

Po potrditvi dobimo podatke o starosti v letih.


V kolikor želimo starost prikazati kot celo število (npr 32 namesto 32,20), moramo še vse skupaj ugnezditi v funkcijo ROUNDDOWN. Starost se namreč zaokrožuje navzdol (nekdo, ki je star 32,99 let, je še vedno star 32 in ne 33 let). Več o gnezdenju funkcij si bomo ogledali kasneje.

Funkcija WEEKDAY

Funkcija WEEKDAY nam vrne dan v tednu, torej ponedeljek – nedelja. Ker pa Excel kot tak ne more direktno vračati besedila »ponedeljek«, »torek« … oziroma bi bilo to nesmiselno; vrača števila. Oglejmo si primer:

Želimo določiti kater dan v tednu je bil datum predstavljen v stolpcu A. To dosežemo s pomočjo funkcije WEEKDAY.


Prvi argument v funkciji WEEKDAY je serijska številka, ki predstavlja datum. To je tisti datum za katerega želimo ugotoviti dan v tednu.

V našem primeru smo uporabili kot drugi parameter število 2, kar pomeni, da je v polju A2 ponedeljek, v polju A3 sreda, v polju A4 petek itn.


Za vajo poskusite še s pomočjo funkcije VLOOKUP ali INDEX in sosednje tabele, ki jo napišete sami, z besedo izpisati dan v tednu poleg vsakega datuma (»ponedeljek«, »torek«, … ).

Funkcija NETWORKDAYS

S pomočjo funkcije NETWORKDAYS poiščemo vse delovne dneve med dvema datumoma, pri čemer lahko upoštevamo vse vmesne praznike. Vzemimo primer, da želimo prešteti delovne dneve v apilu 2021.Začetni datum je datum, kjer bo funkcija začela šteti dneve. Oblika celice mora biti datumska (desni klik -> oblikovanje -> datum). Končni datum je datum do kamor bo funkcija štela delovne dneve. Enako kot začetni datum mora biti celica v datumski obliki (torej predstavljati število dni od 0.1.1900) V parameter prazniki vnesemo vse praznike tako, da jih označimo. Lahko označimo tudi več celic skupaj.

Prijavite se na online tečaj in dostopajte do vseh vsebin

Za samo 19,90 € prejmete:

  • Neomejen dostop do vseh tečajev znotraj skupine: MS Office za 3 mesece
  • Datoteke v obliki rešenih in nerešenih vaj
  • Videoposnetke z razlago posameznih vsebin
  • Dodaten 10% popust na udeležbo na kateremkoli webinarju ali seminarju.
  • Možnost opravljanja certifikata.

Že imate dostop? Vpišite se tukaj.